Showreel : 行動代號:特工EX
Showreel : 行動代號:特工EX

Showreel : 行動代號:特工EX

動作
2020-05-14
IIB
英語對白,中文字幕
117
Susanna Fogel
姬蒂麥潔諾, 米娜古妮絲, 姬莉安德遜, 賈斯汀費路斯

神經質大姐Audrey(米娜古妮絲 飾)同好姐妹Morgan(姬蒂麥潔諾 飾)相依為命,生活 dry爆,前度Drew(賈斯汀費路斯 飾)突然蒲頭,點知謙謙君子背後身份竟然係國際特務,仲引埋殺手登堂入室!一輪槍戰搞出人命,Audrey同Morgan水洗唔清,唯有帶住高度機密USB著草!
由洛杉磯走到歐洲,一路被追捕,包括美國中情局、英國軍情六處、東歐殺手及一個疑似自己人的特工。宅女一夜速成變特務,走勻歐洲大城市,展開瘋狂亡命之旅,未殺死先笑死!


*所有資料只供參考,放映時間以UA院線最後公佈為準。

購票

UA Cine Moko

UA MegaBox

UA 青衣城

UA 東薈城