UA MegaBox暫停UA Loyalty Club會員服務

UA MegaBox暫停UA Loyalty Club會員服務

由於裝修工程,由2017年5月25日起,UA MegaBox將暫停UA Loyalty Club會員服務(包括續會、升級及優惠券列印服務等),直至另行通知為止。會員請透過會員自助登記站、UA網站或UA App使用網上服務。不便之處,敬請原諒。